Co je to

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou pohybového aparátu. Cílem fyzioterapie je nalézt příčinu obtíží a zmírnit její následky nebo ji úplně eliminovat.

V terapii se využívají různé techniky fyzioterapie - měkké techniky, mobilizace, senzomotorika a další metody, převážně na neurofyziologickém podkladě. 

Jak terapie probíhá

Na první terapii, proběhne vstupní vyšetření, které sestává z KIR, což je Kineziologický rozbor. Na jeho základě pak vypracují terapii zaměřenou na zjištěné dysbalance a vaše obtíže.

 K dosažení dobrých výsledků je potřeba vaše spolupráce a samostatné cvičení doma.
Image